הודעות המחלקה למדעי המחשב
25/9/17
'קול קורא לפרויקטים 2017/2018'

24/9/17
89198, מתמטיקה בדידה- קיץ שעורי תגבור יום א', 24.9 ויום ב', 25.9

יום א' 24.9 ויום ב', 25.9.17, בין השעות 10-13, בנין 604 כיתה 12